Silah Ruhsatı Almak İçin Gereken Belgeler

Silak ruhsatı almak için gerekli olan belgeler ve silah ruhsatının nasıl alınacağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler burada anlatılmıştır:

  Ruhsat Düzenlenen Haller

  Kimler Silah Taşıma Ruhsatı Alabilir

  Silah Ruhsatı Almak İçin Nereye Müracaat Edilir

  Silah Bulundurma Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler

  Silah Taşıma Ruhsatı Almak İçin Gerekli Blegeler

  Yivli Av Tüfeği Taşıma - Bulundurma Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler

  Hangi Durumlarda Silah Ruhsatı Alınmaz

  2012 Yılı Silah Ruhsat Harç Ücretleri

  Silah Nakil Belgesi Almak İçin Gereken Evraklar

  Ruhsat Sahiplerine ve Yeni Ruhsat Alacaklara Hatırlatmalar

  Silah Taşınmasının Yasak Olduğu Yerler

  Ruhsatlı Silah Devretmek İçin Yapılması Gerekenler

  Ruhsatlı Silah Veraseti İçin Yapılması Gerekenler

  Ruhsatlı Silahı Hibe (bağış) Yoluyla Devretmek

  Ruhsatlı Silah Çalındığında - Kaybolduğunda Yapılması Gerekenler

ruhsat

Ruhsat Düzenlenen Haller

- Bulundurma Ruhsatı

- Meslek Mensubu Taşıma Ruhsatı

- Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı

- Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı

- Av Tüfeği Sahipliği Belgesi

- Av Teskeresi

- Yivli Tüfek Ruhsatı

Kimler Silah Taşıma Ruhsatı Alabilirsilah 

- Kuyumcular, Avukatlar, Noterler, Banka Genel Müdürleri, Yardımcıları ve Müdürleri, Pilotlar, Akaryakıt İstasyonu Sahipleri, İş bitirme belgesi olan Müteahitler, 2008 yılı itibariyle şirket cirosu 6.250.000 TL olan Şirket Müdürleri, Sigortalı işci sayısı en az 50 olanlar, En az 100 adet kovan ile mesül mahal dışı gezici arıcılık yapan yetiştiriciler, Poligon Sahipleri, İl Genel Meclis Üyeleri, Arazi Sahipleri, Sürü Sahipleri, Mahalle Muhtarları, eski Belediye Başkanları, Fahri Konsoloslar, Şehit Aileleri, Sarı Basın Kartı Sahipleri.

Silah Ruhsatı Almak İçin Nereye Müracaat Edilirjandarma-polis

Burada önemli olan ikametgah adresinizdir. Eğer ikametgahınız polis bölgesinde ise ilçe emniyet müdürlüklerine, jandarma bölgesinde ise ilçe jandarma komutanlıklarına müracaat edebilirsiniz. 

Silah Bulundurma Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler

- Nüfus cüzdanı aslı ve sureti,

- Sabıka kayıt belgesi,

bulundurma

- Devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu,

- İkametgah belgesi,

- İkamet edilen ilin valiliğine hitaben dilekçe,

- Son 1 yıl içinde çekilmiş 5 Adet vesikalık fotoğraf,

- 1 adet yarım kapaklı karton dosya,

- Silah ruhsat istek formu,( ruhsat için başvurulan yerlerden temin edilebilir)  

Örnek Silah Ruhsatı Formu için tıklayınız

- Eğer silah işyerinde bulundurulacak ise, yukardaki belgelere ek olarak işyeri ruhsatı ile ortaklık veya şirket sözkonusu ise yetkili kurul kararı veya muvafakat istenir.

- Parmak izi kayıt formu mevcut değilse parmak izi kayıt formu,

Silah Taşıma Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler

- Nüfus cüzdanı aslı ve sureti,

tasima

- Sabıka kayıt belgesi,

- Devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu,

- İkametgah belgesi,

- İkamet edilen ilin valiliğine hitaben dilekçe,

- 1 adet yarım kapaklı karton dosya,

- Son 1 yıl içinde çekilmiş 5 Adet vesikalık fotoğraf,

- Silah ruhsat istek formu,( ruhsat için başvurulan yerlerden temin edilebilir)

- Meslek Mensubları ve Kamu Görevlileri içinse yukardaki belgelere ek olarak söz konusu görevleriyle ilgili belgeler.

- Can güvenliği tehditi varsa bununla ilgili belge,

- Eğer silah devir alınacak ise silaha ait ruhsat fotokopisi ve karşılıklı yazılmış olan devir dilekçeleri,

- Parmak izi kayıt formu mevcut değilse parmak izi kayıt formu,

Yivli Av Tüfeği Taşıma - Bulundurma Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler

yiv

- Nüfus cüzdanı fotokopisi, fakat müracaat esnasında aslı ibraz edilir,

- Son 1 yıl içinde çekilmiş olan 5 adet renkli fotoğraf,

- Yarım kapaklı dosya ve silah ruhsatı istek formu (Emniyet Müdürlüğünden temin edilebilir)

- Eğer silah devir alınacak ise silaha ait ruhsat fotokopisi ve karşılıklı yazılmış olan devir dilekçeleri,

- Silah bulundurma ruhsatı için yatırılan harç bedelinin makbuzu,

- Parmak izi kayıt formu mevcut değilse parmak izi kayıt formu,

Hangi Durumlarda Silah Ruhsatı Alınmaz 

engel

- Psikolojik ya da fiziki yönden engel hali bulunmak,

- 21 yaşında olmamak,

- Kesici, delici aletlerle işlenen suçlardan (6136 sayılı kanun) ya da ateşli silahlarla işlenen suçlardan hükümlü olmak.

- Silah taşınması yasak yerlerde silah taşımak,

- Meskun mahalde silahla ateş etmek,

- Ruhsatlı silahıyla suç işlemek,

- Ruhsatlı silahını başkalarına vermekten mahkum olmak,

- İhmali ya da kusuru sonucunda ruhsatlı silahıyla başkaları tarafından suç işlenmesine sebep olmak,

- Uyuşturucu maddeler veya psikotrop maddeler ile ilgili olarak mahkum olmak,

- Ruhsat alırken söz konusu olan sebeplerin ortadan kalması durumunda ilgili makamlara beyanda bulunmamak,

- Devlet şahsiyetine karşı işlenen suçlardan hüküm giymiş olmak,

- Orman kanununa muhalefet suçundan 6 aydan fazla kişi hürriyetini bağlayan ceza almak,

- Taksirli suçlar dışında 12 aydan fazla kişi hürriyetini bağlayan ceza almak,

- Yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık faaliyetinden kaynaklı suçlar, kara para aklama statüsündeki suçlar, hayali ihracat başlığı altında bulunan suçlar, elektronik cihaz veya aletlerle işlenen suçlar, resmi ihale,alım,satım işlerine fesat karıştıma suçlarından birinden hüküm giymiş olmak,

- İkiden fazla aynı ya da farklı türde işlennmiş suçlardan dolayı hapis cezası ya da ağır para cezası almış olmak.

Daha detaylı bilgi için:

Ateşli Silahlar Kanunu İçin Tıklayınız

ve

Ateşli Silahlarla ilgili Yönetmelik için Tıklayınız

2013 Yılı Silah Ruhsat Harç Ücretleri

harc

Maliye bakanlığı tarafından her yılın ocak ayında yeniden düzenlenen silah ruhsat ücretleri 2012 yılı için aşağıdaki gibidir:

- Bulundurma ruhsatı için harç ücreti 989,55 TL' dir. Geçerlilik süresi 5 yıldır.

- Taşıma ruhsatı için harç ücreti 3,095,05 TL'dir. Geçerlilik süresi 5 yıldır.

- Meslek mensubu taşıma ruhsatı için harç ücreti  2.689,25 TL'dir. Geçerlilik süresi 5 yıldır.

- Yivli av tüfeği ruhsatnamesi için harç ücreti 3,092,05 TL'dir. Geçerlilik süresi 5 yıldır.

Silah Nakil Belgesi Almak İçin Gereken Evraklarnakil

Silah nakil belgesi bulundurma ruhsatı olan silahların, ruhsata kayıtlı olan adreslerinden başka bir adrese nakli için gerekli olan belgedir. Bu nakil işlemi atış, bakım ya da tespit amaçlı olmalıdır. Nakil belgesi için gerekli olan belgeler:

- Nakil yapılacak olan silaha ait ruhsat fotokopisi,

- Son 6 ay içerisnde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- İlgili makama (Valilik,kaymakamlık, ilçe Jandarma Komutanlığı) naklin nereye ve hangi tarihlerde yapılacağı bilgilerinide içeren dilekçe.

Ruhsat Sahiplerine ve Yeni Ruhsat Alacaklara Hatırlatmalar

uyari

- Bütün silah ruhsatlarının geçerlilik süresi, ruhsatın alındığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır. Bu sürenin sonunda ise en geç 6 (altı) ay içinde yenilenmeleri gerekmektedir.

- Yeni ruhsat alacakların müracaat esnasında getirdiği evrakların geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

- Silahınız ruhsatlı da olsa bir başkasına vermeyiniz.

- Eğer ruhsat almanızı engelleyen durumlardan biri ya da bir kaçı oluştuğunda hemen ilgili makamlara müracaat edip rusatınızı iptal ettiriniz.

- Kayıtlı olan ikametgah adresiniz değiştiğinde, değişikliği ilgili ruhsat aldığınız makamlara bildiriniz.

- Sadece bulundurma ruhsatına sahip silahınızı, kayıtlı olan adresinden atış, tamir, tespit vb. sebeplerden ötürü dışarı çıkarmanız gerektiğinde mutlaka nakil belgesi alınız.

- Motorlu taşıtlar mesken sayılmadığından sadece bulundurma ruhsatı olan silahları bu araçlarla taşıyamazlar.

- Ruhsat başvunuzu, silahınızı satın aldıktan sonra geçen 60 gün içerisinde yapmış olmanı gerekmektedir.

- Silah bulundurma ruhsatı ile taşıma yaparsanız hakkınızda "ruhsatsız silah taşıma" suçundan işlem yapılır.

Silah Taşınmasının Yasak Olduğu Yerler

yasak

Silah taşımasının yasak olduğu yerler 6136 sayılı kanun maddesi kapsamında açık olarak belirtilmiştir. Belirtilen bu kurallara uymayan hakkında yasal işlem yapılarak taşıma ruhsatı bulundurma ruhsatına dönüştürülür. Silah taşınmasının yasak olduğu yerler:

- Hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinin genelinde,

- Mahkemelerin salonlarında, duruşmaların yapıldığı sırasında,

- Eğitim ve öğretim kurumlarında, öğrenci yurtlarında

- Siyasi partilerin düzenlediği toplantılarda, gösteri yürüyüşlerinde, 

- Sendikalarda, derneklerde ve bunların düzenlediği etkinliklerde,

- Cezaevi, tutukevi, ıslahevi, infaz kurumlarında,

- Grev, lokavt, eylem yapılmakta olan işyerlerinde,

- Spor müsabakalarının yapıldığı stad,spor salonu ve tesislerde,

- Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından belirtilen yerler ve meclise ait ana binalarda.

Ruhsatlı Silah Devretmek İçin Yapılması Gerekenlerdevir

Silahı devretmek ve devralmak isteyen kişiler, karşılık olarak silahı devralmak ya da devretmek istediklerine dair dilekçe düzenlerler ve silah ruhsatı ile birlikte ruhsat veren makamlara müracaat ederler. Müracaat edilen makamlar tarafından yapılan araştırma neticesinde silahı devralacak olan kişi hakkında ruhsat almasına engel teşkil eden bir durum yoksa devir işlemi gerçekleşir.

Ruhsatlı Silah Veraseti İçin Yapılması Gerekenlerveraset

Ruhsatlı silah sahibi vefaat ettiğinde, mirasçıları tarafından seçilen birine, eğer silah almasına engel bir hal yoksa çıkarılan veraset ilamı çıkarıldıktan sonra yeni sahibine devri sağlanır. 

Ruhsatlı Silahı Hibe (bağış) Yoluyla Devretmek

Ruhsatlı silaha sahip olan kişiler (taşıma ya da bulundurma farketmez) silahlarını hibe (bağış) yoluyla Emniyet Genel Müdürlüğüne ya da Türk Silahlı Kuvvetlerine yazacakları bir dilekçe ile müracaat edip devredebilirler. 

Ruhsatlı Silah Çalındığında - Kaybolduğunda Yapılması Gerekenlerkayip

Çalınma ya da kaybolma durumu tespit edildiğinde hemen en yakın karakola mürcaat edip durumu bildirmeniz gerekir. Daha sonra ise durumu anlatan bir dilekçe ile ruhsatın alındığı yere başvurmanız gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum ekle

Konunun daha açık güncel ve eksik bilgiler içermeyecek şekilde olmasını sağlamak amacıyla Yazdığınız Yorumlar ile Kamusal Rehber çalışmasına katkıda bulunduğunuz için Teşekkür Ederiz.


Güvenlik kodu
Yenile