Evlilik İşlemleri

Evlilik işlemleri ile ilgili merak edilenler, evlilik müracaatları, evlilik dosyasında bulunması gerekenler vs. burada anlatılmıştır. 

Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler

Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır

Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınırevlilik-islemleri

Evlendikten Sonra Bekar Nüfus Cüzdanlarımız Ne Kadar Geçerlidir

Yurt Dışında Evlenildiğinde Türkiye'deki Kayıt İşlemleri

Evlenme Belgeleri Ne Kadar Süre İle Geçerlidir

Evlenme Cüzdanı Sadece Evlenme Sırasında mı Verilir

Yabancı Uyruklu Kişi İle Evlenmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir

Kızlık Soyadını Kullanmak İsteyenler Nereye Başvurabilir

Yabancı Ülkede Evlenenlerin Evlilik Belgelerini Apostille (tasdik) Ettirmeleri

Evlenmeye Engel Haller Nelerdir

Evlenme Ehliyeti

Yıldırım Nikahı

Kimler Nikah Şahidi Olabilir

Faydalı  Bilgiler

Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler

Evlenme Yönetmeliğinin 20. maddesine göre Evlenme Dosyasında;

- İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi

 Örnek Evlendirme Beyannamesi için tıklayınız. evlilik-dosyasinda-bulunmasi-gerekenler

- Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği

- Resmi veya özel sağlık kurum/ kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu

- Rıza Belgesi (evlilik beyannamesinin arka sayfasında yer alır)

- Vesikalık Fotoğraf (4 adet)

- Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüklerinden temin edilebilir)

- Evlenme Ehliyet Belgesi (Nüfus Müdürlüklerinden temin edilebilir)

- Sağlık raporu alınmaz ise evlenme yapılamaz. 

Akıl hastalarının evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilir. 

Evlenme Ehliyet Belgesi için tıklayınız

Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır

Birbirleri ile evlenmeye karar vermiş olanlar ikamet ettikleri yerin evlendirme memurluğuna başvurabilirler. Evleneceklerin ayrı şehirlerde bulunması ya da birinin yurt dışında olması hallerinde ayrı ayrı müracaat da mümkündür. 1 yıl önceden gün almak mümkün olduğu gibi, en az 4 ay öncesinden gün almak gerekir. Müracaat işlemleri sabah 08.00 - 11.00 arası kabul edilir. İşlemler sırasında evraklar siyah kalemle doldurulmalıdır.

Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınırevlenmek-icin-saglik-raporu

Evlenmeye engel hastalık bulunmadığına dair sağlık raporları, Aile Sağlığı Merkezleri, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinden alınabilir.

Evlendikten Sonra Bekar Nüfus Cüzdanlarımız Ne Kadar Geçerlidirbekar-nufus-cuzdani

Evlenme nüfus kütüklerine tescil edilir edilmez, nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi gerekir.

Yurt Dışında Evlenildiğinde Türkiye'deki Kayıt İşlemleri

Yurt dışında yabancı yetkili makam önünde yapılan evlenme, o yerdeki Türkiye Cumhriyeti Dış Temsilciliklerine eşlerden biri tarafından bildirilir. Bildirim evlenmeyi yapan yetkili makamlardan alınacak evlenme belgesinin o yerdeki konsolosluğa verilmesiyle yapılır. Evlenmenin yapıldığı yerde Türkiye

yurt_d_evlilik

Cumhuriyeti temsilciliği bulunmadığı taktirde yabancı makamlardan alınan evlenme belgesi, Türkçe' ye çevrilip usulüne göre onaylanmış ve Dış İşleri Bakanlığınca  tasdik edilmiş olmak şartıyla, yurt içinde herhangi bir nüfüs müdürlüğüne verilmek suretiyle de evlenme bildirimi yapılabilir. Evlenme Belgesinde yer alan yabancı uyruklu kişilerin kimlik belgelerinin eksik olması halinde eksik bilgiler ve bu bilgileri gösterir şekilde kişilerin uyruğunda bulunduğu devletin yetkili makamlarından verilmiş ve Türkçe' ye çevrilmiş belgeler evlenme belgesine eklenmek suretiyle tamamlanır.

Evlenme Belgeleri Ne Kadar Süre İle Geçerlidir?

Evlenme yapılmasına ilişkin olarak tanzim edilen belgeler ülkemizde 6 ay süre ile geçerlidir. Yabancı ülkelerdeki geçerlilik süresi o ülkenin milli kanunlarını ilgilendirir.

cuzdan-aile

Evlenme Cüzdanı Sadece Evlenme Sırasında mı Verilir

Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru tarafından verilir. Evlenmenin nüfus kütüklerine tescilinden sonra da ilgililerin müracaatları halinde de nüfus müdürlüğünce de verilir.

Yabancı Uyruklu Kişi İle Evlenmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir

Evlenme Yönetmeliğinin 20. maddesine göre Evlenme Dosyasında;

- İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi

- Fotoğrafli Nüfus Cüzdanı Örneği

- Resmi veya özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu

- Rıza Belgesiyabanci-uyruklu-kisi-ile-evlilik

- Vesikalık Fotoğraf

- Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüklerinden temin edilebilir)

- Evlenme Ehliyet Belgesi (Nüfus Müdürlüklerinden temin edilebilir)

bulunması zorunludur. Ayrıca yabancı ülke vatandaşı ile Türkiye'de yapacağı evlenme için, yabancı ülke vatandaşının uyruğu bulunduğu ülke makamından alacağı evlenme ehliyet belgesinde, kişinin evlenmesinde sakınca olmadığı hususunun yanı sıra ''bekar'', ''boşanmış'', ''dul'' gibi medeni durumunu gösterir ''Evlenme Ehliyet Belgesi'' ibraz edilmesi gerekmektedir.

Kızlık Soyadını Kullanmak İsteyenler Nereye Başvurabilirkizlik-soyadini-kullanmak-isteyen

Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus dairesine yapacağı yazılı başvuryla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir. Müracaat işlemi sırasında soyadı dilekçesinin doldurulması gerekir.

Yabancı Evlilik Belgelerinin Apostille (tasdik) Edilmesiapostille

Apostil, bir belgenin gerçeğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan belge onay sistemidir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı'na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Üye devletlerin yerel makamları tarafından bizzat belgenin aslına veya buna eklenecek bir kağıdın üzerine konur. Apostille tasdik şerhinin ayrı bir belgede yer alması halinde ise, şerh, tasdik edilen belge ile birleştirilerek, tasdik eden makamın mührü, birleşme yerine basılacaktır. Apostille tasdikli belge, noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilip işleme alınır.

Üye olan ve sonradan katılan ülkelerin listesine La Haye' nin resmi sitesi olan www.hcch.net adresine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Evlenmeye Engel Haller Nelerdir

1- Hısımlık:

Aşağıdaki Kimseler Arasında Evlilik Yasaktır

- Üst soy ile alt soy arasında, kardeşler arasında, amca, dayı, hala, teyze ile yeğenleri arasında,evlilik_engelleri

- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerinden biri ile diğerinin üst soyu veya alt soyu arasında,

- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin alt soyu ve eşi arasında.

2- Önceki Evlilik

- Yeniden evlenmek isteyen kimse önceki evliliğinin sona ermiş olduğunu ispat etmek zorundadır.

3- Gaiplik Durumunda

- Gaipliğe karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.

- Kaybolanın eşi evliliğin feshini, gaiplik başvurusuyla birlikte veya ayrıca açacağı bir dava ile isteyebilir.

- Ayrı bir dava ile evliliğin feshi, davacının yerleşim yeri mehkemesinden istenir.

4- Kadınlar İçin Bekleme Süresi

- Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez.

- Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

5- Akıl Hastalığı

- Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

Evlenme Ehliyeti

1- Yaş

- Kadın ve erkek 17 yaşını doldurmadıkça evlenemezler.evlenme-ehliyeti

- Ancak hakim olağan üstü durumlarda ve önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana-baba veya vasi dinlenir.

2- Ayırt Etme Gücü

- Ayırt etme gücüne sahip olamyanlar evlenemezler.

3- Yasal Temsilcinin İzni

- Küçükler, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

- Kısıtlılar, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

- Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük veya kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

Yıldırım Nikahıyildirim

Acil nikah için gereken evrakların diğer evraklardan farkı yoktur. Evraklarını tamamlayanlar, evlendirme memurunun programına göre birkaç gün ya da bir hafta içinde evlenebilirler. Acil nikahlar için başvuru tarihi en az 24 saattir.

Kimler Nikah Şahidi Olabilirsahit

Nikah şahidi aile büyüklerinden, dostlardan, yakın arkadaşlardan vs. olabilir. Nikah memurunun reşit ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekir.

Faydalı Bilgilerek-bilgiler

- Müracaat edilen yerde nikah kıyılabilir. Fakat, başka yerde nikah kıydırılmak isteniyorsa, evlenme beyannamesinin örneğini imzalatmak gerekir. Bu belgeyle Türkiye' nin her yerinde nikah kıyılabilir.

- Nikah memuru belirli bir ücret karşılığında istenilen yere davet edilebilir.

Yorum ekle

Konunun daha açık güncel ve eksik bilgiler içermeyecek şekilde olmasını sağlamak amacıyla Yazdığınız Yorumlar ile Kamusal Rehber çalışmasına katkıda bulunduğunuz için Teşekkür Ederiz.


Güvenlik kodu
Yenile